forside
Nyhedsavisen Webdane Søndag den 23. marts 2008


Gauguin.dk's advokat igen idømt bøde.Bagsiden af taberobjektet
Klik på foto for sende taberadvokaten en hilsen

Fupauktionen Gauguin.dk's advokat er igen idømt en bøde af advokatnævnet .:

Advokatnævnet har ved kendelse af 7. marts 2008 pålagt advokat Carl-Erik Nielsen, Enrum, en bøde på 10.000 kr. for grov tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Nævnet fandt, at advokat Carl-Erik Nielsen i forbindelse med varetagelsen af klient har forsøgt at fremme en sag med trusler og falske anklager . Advokat Carl-Erik Nielsen har mulighed for at indbringe Advokatnævnets kendelse for landsretten, der enten kan stadfæste kendelsen eller ophæve sanktionen. Advokat Carl-Erik Nielsen er tidligere blevet pålagt bøder for tilsidesættelse af god advokatskik for ikke at have besvaret talrige henvendelser fra advokatnævnet samt ved at true med konkursbegæring i første henvendelse til modpart og efterfølgende indgive begæring på trods af at betingelserne for at indgive konkursbegæring ikke var til stede, og for ikke at have indleveret klientkontoerklæring for 2005 rettidigt, hvorfor der efterfølgende er pålagt advokaten tvangsbøde på kr. 5.000.-


Uden ansvar:
Webdane redaktøren : D. K E K A S
Indonesien
Foto.: enrumadvokater.dk
Kilde.: www.onion.com

Email til nyhedsavisen Webdane - klik her